За да продължите, трябва да сте пълнолетни.
Моля въведете рожденната си година.
Консумирайте Somersby с удоволствие и мярка.

Условия за ползване

Карлсберг вярва, че нашите марки бира са създадени, за да предложат на потребителите освежаване и отговорна наслада. Те трябва да се консумират отговорно от възрастни и да се избягва злоупотребата с тях.

ВЪВЕДЕНИЕ

(somersbypromo.bg) се управлява от Карлсберг България АД (ние, нас, наш/а/о/и). Ние сме регистрирани в България под ЕИК 127015636 и адресът на нашия офис на регистрация е гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София 1, сгр. 10, ет. 4. От време на време нашите филиали могат да управляват или да имат участие на нашия сайт. Нашите филиали са всички наши дъщерни фирми или холдингови компании и всяка дъщерна фирма на такава холдингова компания.

Тези Условия за използване (заедно с документите, посочени в тях) ви разясняват условията, при които можете да използвате нашия сайт, независимо дали сте гост или регистриран потребител. Използването на нашия сайт включва достъп, сърфиране или регистрация за използване на нашия сайт.

Моля, прочетете внимателно тези условия за използване, преди да започнете да използвате нашия сайт, Препоръчваме ви също да прочетете нашата Политика за поверителност и Политиката за използване на “бисквитки” и да отпечатате копие от този документ за бъдещи справки.

С влизането и ползването на нашия Сайт вие давате вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Условия за използване и се съгласявате да ги спазвате. Те са правно споразумение между вас и нас, което може да бъде променено само с нашето съгласие. Те трябва да се четат заедно с останалите приложими условия по-долу и всички подробности за начина на функциониране на сайта и предлаганите услуги, предоставени на него.

Ако не сте съгласни с тези Условия за използване, моля, прекратете незабавно използването на нашия сайт.

Други приложими условия

Тези Условия за използване се позовават на следните допълнителни условия, които също се прилагат към използването на нашия сайт от ваша страна:

 • Нашата Политика за поверителност, която определя условията, при които обработваме личните данни, които събираме от вас или които ни предоставяте, вие гарантирате, че всички данни , които сте ни предоставили, са точни.
 • Нашата Политика за използване на “бисквитки”, която дава информация за “бисквитките” на нашия сайт. Използвайки нашия Сайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитките” на нашия Сайт.
 • Нашата Политика за приемлива употреба, която определя разрешените употреби и забраненото използване на нашия сайт. Когато използвате нашия Сайт, трябва да спазвате тази Политика за приемлива употреба.

Промени в нашите условия и Сайта

Ние си запазваме правото да променяме периодично тези Условия за използване, без предварително уведомление, като ги променим на нашия Сайт. Моля, проверявайте периодично тази страница и обръщайте внимание на промените, които правим, тъй като те ви обвързват.

Можем да актуализираме периодично нашия сайт и да променяме съдържанието му по всяко време. Моля, обърнете внимание, че съдържанието на нашия Сайт може да е остаряло в даден момент и ние не сме задължени да го актуализираме.

Не гарантираме, че на Сайта ни или в съдържанието му няма да има грешки или пропуски.

Достъп до нашия Сайт

Нашият Сайт се предоставя безплатно.

Не гарантираме, че сайтът ни или съдържанието му винаги ще бъде достъпно без прекъсвания или грешки. Достъпът до нашия сайт е разрешен на временен принцип. Можем да преустановим, оттеглим, прекратим или променим, изцяло или частично, Сайта ни без предизвестие. Ние не носим отговорност към вас в случай, че по някаква причина Сайтът ни не е достъпен в даден момент или за някакъв период. Вие носите отговорност да вземете всички необходими мерки, за да имате достъп до нашия Сайт. Също така разбирате, че не можем и не гарантираме, че всяко съдържание на нашия сайт няма да бъде заразено с вируси и/или друг код, който има заразни или разрушителни свойства. Вие сте отговорни за прилагането на достатъчно процедури и проверки за вируси (включително антивирусни програми и други проверки за сигурност), за да задоволите вашите специфични изисквания за безопасност и надеждност на входящите и изходящите данни.

Освен това вие носите отговорността всички лица, които имат достъп до Сайта ни чрез вашата интернет връзка, да бъдат запознати с тези условия на ползване и други приложими условия и да ги спазват. [Нашият Сайт е насочен към хората, живеещи в [ България.] Ние не гарантираме, че съдържанието, налично на или чрез нашия Сайт, е подходящо или налично във всички или други местоположения. Ние можем да ограничим по всяко време наличието на Сайта или на някоя услуга или продукт, описани на нашия сайт, за което и да е лице или географски район. [Ако изберете да посетите нашия сайт извън България, направете това на свой собствен риск.]

Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е зловреден или технологично опасен. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп или да пречите на правилното функциониране на нашия Сайт и по-специално не трябва да се опитвате да заобиколите сигурността, да се намесвате, да прониквате или да разрушавате по друг начин нашия Сайт или друга компютърна система, сървър, рутер или друго свързано към интернет устройство. Периодично може да ограничим достъпа до някои функции или части на нашия Сайт или на целия Сайт.

Регистрация

Когато ви бъде поискано да попълните регистрационен формуляр или да предоставите друга информация, предоставените от вас данни трябва да са верни, точни и пълни. Моля, уведомете ни незабавно за всички промени в предоставената от Вас информация.

Ако изберете или сте получили идентификационен код на потребител, парола или всяка друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трети лица. Имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребител, независимо дали са избрани от вас или са били дадени от нас по всяко време, ако по наше мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване.

Ако знаете или подозирате, че някой, различен от вас, знае вашия идентификационен код или парола за потребител, трябва незабавно да ни уведомите на aneta.slancheva@carlsberg.bg.

Права върху интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, ние сме собственикът или лицензополучателят на всички права върху интелектуална собственост на нашия Сайт и върху материалите, публикувани на него. Тези произведения са защитени от законите и споразуменията за авторското право по целия свят. Всички такива права са запазени.

Ние сме собственикът или лицензополучателят на търговските марки, които се появяват на нашия Сайт, и всички свързани с тях търговски наименования, лога и, освен ако не е посочено друго.

Можете да отпечатате екземпляр и да изтегляте извлечения или материали от нашия Сайт само за лична употреба и всеки копиран материал трябва да включва всички известия за авторско право или други права върху него, които се появяват на него. Не трябва да променяте по никакъв начин хартиените или цифровите копия на материалите, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио записи или графики отделно от придружаващия текст.

Никое право, собственост или интерес в които и да било изтеглени материали или софтуер не се прехвърля на вас чрез такова изтегляне или копиране. Вие не можете да използвате материали от нашия Сайт (включително копиране, освен по-горе, публикуване, промяна или разпространение) по никакъв друг начин без нашето предварително писмено разрешение.

Трябва винаги да се признава нашият статут (и този на всички идентифицирани сътрудници) на автори на съдържание на нашия Сайт.

Не трябва да използвате никаква част от съдържанието на нашия Сайт за търговски цели, без да получите лиценз за това от нас или от нашите лицензодатели.

Ако отпечатате, копирате или изтеглите някоя част от нашия Сайт в нарушение на тези Условия на ползване, вашето право да използвате нашия сайт ще бъде прекратено незабавно и вие по наша преценка трябва да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Точност на информацията

Информацията в нашия Сайт е предоставена само за обща информация. Ние ще полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че информацията на нашия Сайт е точна, но съдържанието, коментарите, отзивите и други материали, публикувани на нашия сайт, не са предназначени да представляват съвет за това, на какво трябва да се вярва. Трябва да получите професионални или специализирани съвет, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на нашия Сайт.

Ние не правим никакви изявления или гаранции изрични или подразбиращи се, че дадена информация е точна, пълна или актуална и в максималната степен, разрешена от закона, не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разчитането на такава информация от вас или от някого, на когото предадете такава информация. Ако откриете неточна информация на нашия Сайт, моля, свържете се с нас и ние ще се постараем да я поправим, ако сме съгласни с това, възможно най-скоро.

Отзиви

За всички мнения или отзиви, публикувани на нашия Сайт, отговорност носят техните автори и по никакъв начин те не са израз на нашите възгледи. Ние не даваме никакви гаранции или изявления, изрични или подразбиращи се, относно такива мнения или отзиви, включително относно законосъобразността или точността им, и сме освободени от всякаква отговорност във връзка с тях в пълната степен, разрешена от закона.

Състезания

Всички състезания, провеждани или популяризирани на нашия сайт, се уреждат от конкретните условия на всяко такова състезание.

Линкове към този и други уебсайтове

Периодично можем да предоставяме линкове, които ще ви позволят да влизате в уебсайтовете на трети страни директно от нашия Сайт. Такива сайтове на трети страни не са под наш контрол и, освен ако не е посочено друго, ние нямаме никакъв принос към съдържанието на такива уебсайтове. Когато кликнете върху линковете към тези сайтове, вие напускате контролираната от нас зона, затова не можем да поемем отговорност за каквито и да било проблеми, възникнали във връзка с използването от трети страни на вашите данни, съдържанието на нашите сайтове или продуктите или услугите предлагани от тези сайтове. Ние си запазваме правото, по наша преценка, да забраним всяка връзка от друг интернет сайт с материали или информация на нашия сайт.

Нашата отговорност

Въпреки че се надяваме, че сайтът ни ще представлява интерес за потребителите, ние изключваме всички условия, гаранции и заявления или други условия, които могат да се отнасят за нашия Сайт или за съдържанието му, независимо дали са изрични или подразбиращи се, в степента, разрешена от закона. Ние няма да носим отговорност пред който и да е потребител за загуба или вреда, независимо дали по силата на договор, неизправност (включително небрежност), нарушение на законоустановеното задължение или по друг начин, дори и да е предвидимо, възникнали от или във връзка с:

 • използване или невъзможност за използване на нашия Сайт; или
 • използване или разчитане на съдържанието, показано на нашия Сайт.

Ако използвате нашия Сайт като потребител, ние няма да носим отговорност пред вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или загуба на бизнес възможности и ще носим отговорност само за загуби, които са разумно предвидими.

Ако използвате нашия сайт като бизнес потребител, в никакъв случай не носим отговорност към вас за:

 • загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;
 • прекъсване на дейността;
 • загуба на очаквани спестявания;
 • загуба на бизнес възможност, добра воля или репутация; или
 • всяка косвена или последваща загуба или вреда.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака за отказ на услуга или друг технологично вреден материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия Сайт или защото сте изтеглили съдържание от него или от който и да е уебсайт, свързан с него.

Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтовете, свързани с нашия сайт. Тези линкове не трябва да се тълкуват в смисъл, че препоръчваме тези свързани уебсайтове.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат при използването им.

Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към вас, в случаите, когато би било незаконно да го направим. Вие имате право на обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от използването на този сайт.

Качване на съдържание на нашия Сайт

Винаги, когато използвате функция, която ви позволява да качвате съдържание на нашия Сайт или да осъществявате контакт с други потребители на нашия Сайт, трябва да спазвате стандартите за съдържание, посочени в правилата ни за приемлива употреба:

Вие гарантирате, че такъв принос отговаря на тези стандарти и носите отговорност пред нас и ще ни обезщетите за всяко нарушение на тази гаранция. [Ако сте потребител, това означава, че ще носите отговорност за всички загуби или щети, които претърпим в резултат на нарушаването на гаранцията.]

Всяко съдържание, което качвате на нашия Сайт, ще се счита за неконфиденциално и непатентовано. Вие запазвате всичките си права на собственост върху съдържанието си, но от вас се изисква да ни предоставите ограничен лиценз за използване, съхраняване и копиране на това съдържание, както и за разпространение и предоставяне на информация на трети страни. Правата, които ни предоставяте, са описани в следващия раздел (Предоставени от вас права).

Може да разкрием самоличността ви на трети страни, които твърдят, че всяко съдържание, публикувано или качено от вас на нашия Сайт, представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост или на тяхното право на личен живот.

Ние няма да носим отговорност пред която и да е трета страна за съдържанието или точността на съдържание, публикувано от вас или от друг потребител на нашия Сайт.

Имаме право да премахнем всички публикации, които публикувате на нашия сайт, ако по наше мнение публикацията ви не отговаря на стандартите за съдържание, посочени в нашата Политика за приемлива употреба: Възгледите, изразени от други потребители на нашия Сайт, не представляват нашите възгледи или ценности. Вие изцяло носите отговорност за защитата и архивирането на вашето съдържание.

Предоставени от вас права

Когато качвате или публикувате съдържание на нашия сайт, вие ни предоставяте непрекъснат, световен, неизключителен, безвъзмезден, прехвърляем лиценз за използване, възпроизвеждане, подготовка на производни произведения, показване и изпълнение на създадено от потребителите съдържание във връзка със услугите, предоставяни на нашия Сайт и в различни медии, включително популяризирането на този Сайт.

Достъпност

Ние осъзнаваме необходимостта този Сайт да бъде достъпен и лесен за използване, независимо от технологията или възможностите. Макар че се стремим да спазим приетите насоки и стандарти за достъпност и използваемост, не винаги е възможно да го направим във всички области на нашия Сайт. Съдържанието, предоставено от партньорите ни от трети страни и от потребителите на сайта, може да не отговаря на тези указания и стандарти. Непрекъснато се стремим да подобрим нивото на достъпност и използваемост на нашия Сайт. Ако откриете нещо, което се нуждае от подобрение, или имате затруднения при използването на този Сайт, моля, уведомете ни.

Общи условия

Всички официални правни съобщения трябва да ни бъдат изпратени в седалището ни, посочено по-горе, и да бъдат адресирани на вниманието на Анета Сланчева – aneta.slancheva@carlsberg.bg Ако ние не упражним някое от правата си, това не означава отказ от такова право. Нямате право да прехвърляте или преотстъпвате правата си съгласно настоящите Условия за използване. Ако някоя част от тези Условия за ползване се окаже неприложима от правна гледна точка, всички останали части от тези Условия за ползване няма да бъдат засегнати и ще останат в сила. [Ако сте потребител, имайте предвид, че тези Условия за използване, техният предмет и тяхната форма ще се управляват от законодателството на Република България . Ние и вие се съгласяваме, че съдилищата в гр. София ще бъдат компетентни при евентуални спорове, освен ако закон не предвижда друго.]

Ако сте юридическо лице, тези Условия на ползване, техният предмет и тяхната форма (както и всякакви извъндоговорни спорове или искове) ще се управляват от законодателството на Република България Ние и вие се съгласяваме, че съдилищата в гр. София ще имат изключителна юрисдикция.

Свържете се с нас

Ако срещнете проблеми с нашия Сайт или имате забележки по него, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Актуализации

Тези условия за използване са актуализирани за последен път през януари 2023г.

Политика за защита на личните данни

Групата Карлсберг разбира, че сигурността на личните Ви данни е изключително важна и поема ангажимент да уважава личното Ви пространство и да се грижи за защитата на личните Ви данни.

Този документ относно политиката за защита на личните данни описва как Карлсберг Груп и Карлсберг България използва личните Ви данни и мерките, които предприема, за да защити информацията Ви и да се грижи за сигурността й.

Политиката за защита на личните данни се отнася до Вас, в случай, че закупувате стоки от нас, ползвате услуги от наша страна, участвате в наши събития или промоции или влизате в отношения с нас по друг начин, включително при използването на който и да е от нашите уебсайтове или при контакт с нас чрез социалните мрежи.

Моля, запознайте се обстойно с документа (както и с политиката ни по отношение на бисквитките (cookies) и условията на ползване, и с всички други документи, посочени в тях, ако използвате някой от уебсайтовете ни). Ако сте наш настоящ клиент, можете да намерите повече информация за това как използваме личните Ви данни в договора Ви с нас. При събирането на личните Ви данни е възможно да Ви предоставим допълнителна информация относно конкретни случаи, при които бихме искали да използваме личните Ви данни, както и възможността да приемете или отхвърлите избрани случаи.

Този документ изяснява практиките ни по отношение на защитата на личните данни и обхваща следните въпроси:

 • Какви лични данни събираме
 • Как използваме личните Ви данни
 • Как използваме бисквитки
 • Използването от Ваша страна на чат-стаи, табла за съобщения или друг вид интерактивни форуми
 • Как защитаваме личните Ви данни
 • Вашите права и начините да се свържете с нас
 • Промени в политиката ни
 1. Какви лични данни събираме
Ние събираме и обработваме всички или част от следните Ви лични данни:
 • Лична информация
 • Данни за Вашите транзакции и история на поръчките Ви
 • Данни за плащанията
 • Информация, която събираме относно Вашето участие в наши промоции и състезания или присъствието Ви на наши събития
 • Информация относно използването от Ваша страна на нашите чат-стаи, табла за съобщения, страници в социалните мрежи или други интерактивни форуми
 • Информация за проучвания
 • Нашата кореспонденция с Вас
 • Данни за кредитното положение и информация срещу измами
 • Технически данни
 • Информация за Вашите посещения на нашите уебсайтове
 

Източници за получаване на лични данни

Голяма част от личните Ви данни, които съхраняваме, са ни предоставени директно от Вас или са събрани посредством Вашите контакти с нас, с нашите уебсайтове или социалните ни мрежи. Възможно е да получим личните Ви данни и от други източници, включително бизнес партньори, подизпълнители на технически, финансови или логистични услуги, рекламни мрежи, доставчици на анализи, доставчици на информация за търсенията, агенции за кредитна информация, бази данни срещу измами и други бази данни на трети страни, включително списъци със санкции, както и бизнес информация и инструменти за провеждане на проучвания.

 1. Как използваме личните Ви данни

Съгласно Европейските закони за защита на личните данни (Европейски директиви за защита на личните данни), ние сме длъжни да формулираме и да Ви информираме относно правното основание или „причина”, поради която желаем да използваме личните Ви данни. За всяка употреба, посочена по-долу, ние отбелязваме целта, поради която използваме личните Ви данни и Ви уведомяваме за нея, както и за причините, на които се основава употребата на личните Ви данни от наша страна. Обяснение на всяка от причините можете да намерите тук.

В зависимост от начина, по който контактувате с Карлсберг, ние ще използваме личните Ви данни за следните цели:
 • С цел осигуряване и управление на продуктите и услугите, които сте заявили
Правни основания: изпълнение на договор, легитимни интереси (за да можем да изпълним задълженията си и да Ви предоставим съответните продукти и услуги или за да Ви уведомим за всякакви промени в продуктите и услугите ни)
 • С цел ефективна комуникация с Вас
Правни основания: легитимни интереси (за да можем да кореспондираме с Вас и да Ви предоставим продукти и услуги), правни претенции
 • С цел контрол на дейностите и записване на кореспонденцията ни с Вас
Правни основания: легитимни интереси (за да гарантираме качеството на нашите продукти и услуги)
 • С цел предоставяне на рекламни материали
Правни основания: съгласие, легитимни интереси (за да Ви държим в течение на новини, свързани с нашите продукти и услуги)
 • С цел по-добро разбиране на нашите клиенти и разработване и адаптиране на нашите продукти и услуги
Правни основания: легитимни интереси (с цел осигуряване на качеството на нашите продукти и услуги, за да подобрим нашите продукти и услуги и за да Ви предоставим съдържанието и услугите в нашите уебсайтове)
 • С цел организиране на нашите промоции и състезания
Правни основания: правни задължения, изпълнение на договор, легитимни интереси (за да можем успешно да реализираме нашите промоции и събития)
 • С цел организиране на нашите събития
Правни основания: легитимни интереси (за да имаме възможност да организираме нашите събития), изрично съгласие (ако се изисква)
 • С цел предотвратяване на измами
Правни основания: правни задължения, легитимни интереси (за да се уверим, че попадате в профила ни на приемлив риск и за да подпомогнем борбата с престъпността и измамите), изключителен интерес на обществото
 • С цел извършване на известни проверки спрямо Вас, например „познавай клиента си” и проверки на кредитното Ви състояние
Правни основания: правно задължение, правни претенции, изключителни интереси на обществото, легитимни интереси (с цел подпомагане на борбата с престъпността и измамите)
 • С цел подобряване и управление на нашите уебсайтове и за да гарантираме, че съдържанието им е уместно
Правни основания: легитимни интереси (за да можем да управляваме нашите уебсайтове и да Ви предоставим съдържанието и услугите, налични на уебсайтовете ни), правно задължение
 • С цел реорганизация и промени в бизнеса ни
Правни основания: легитимни интереси (за да можем да променяме бизнеса си), правно задължение
 • С цел спазване на правни и законови задължения
Правни основания: правни задължения, правни претенции, легитимни интереси (за да съдействаме на правораздавателни и регулаторни органи)   В случай, че имате въпроси относно правните основания, на които се базираме, моля свържете се с нас, като използвате данните, посочени в частта „За контакт” по-долу.

Оповестяване на личните Ви данни

Освен на третите страни, посочени по-горе, може да разкриваме личните Ви данни на всеки член на нашата група, което означава нашите дъщерни компании, нашето дружество-майка и неговите дъщерни фирми, които могат да ги използват във връзка с всяка една от целите, изложени по-горе. Също така, може да предоставим личните Ви данни на трети страни, доставчици на услуги (например маркетинг доставчици, доставчици на IT или административни услуги), които могат да ги обработват от наше име за всяка една от целите, изложени по-горе.

 1. Как използваме “бисквитки”?

Нашите уебсайтове използват бисквитки, за да Ви разпознават сред други потребители. Те ни помагат да Ви осигурим приятно сърфиране в нашите уебсайтове и гарантират, че съдържанието им е подходящо за Вас. За повече информация относно това как използваме бисквитки, моля вижте нашата Политика за бисквитки.

 1. Използването от Ваша страна на чат-стаи, табла за съобщения или друг вид интерактивни форуми

Ние предлагаме чат-стаи, табла за съобщения и бюлетини или интерактивни зони, в които посетителите могат да публикуват коментари или информация за свое удоволствие. В случай, че участвате в чат-стая, табло за съобщения или бюлетини или други интерактивни зони, в които могат да бъдат публикувани лични данни, освен настоящия документ, моля прочетете правилата на чат-стаята, преди да влезете в нея, тъй като те ще се отнасят и до Вас. Както знаете, всичко, което публикувате онлайн е достояние на целия свят. Ние не можем да Ви представляваме и да поемаме отговорност за информация, която доброволно сте публикували.

 1. Как защитаваме личните Ви данни

Къде се съхраняват личните Ви данни?

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърляни към и съхранявани в държава, различна от България или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Също така, те могат да бъдат обработвани от персонал, работещ извън България и ЕИП, който работи за нас или за някой от нашите доставчици. Този персонал може да участва в изпълнението на Вашата поръчка, обработката на данните за плащането Ви или предоставянето на услуги в сферата на обслужването на клиенти, както и други.

За какъв период от време се съхраняват личните Ви данни?

Личните Ви данни, с които разполагаме, няма да бъдат съхранявани за период, по-дълъг от разрешения по закон и ще се съхраняват само за срока, за който е необходимо да Ви предоставяме продукти, услуги и информация по Ваша заявка или за други цели, изложени в частта „Как използваме личните Ви данни” по-горе.

Например, можем да запазим някои детайли за транзакциите, както и кореспонденция до изтичане на срока за предявяване на претенции, произтичащи от транзакцията или за да спазим законовите изисквания по отношение на запазването на такива данни.

Оповестяване на личните Ви данни извън ЕИП

В случаите, в които прехвърляме лични данни от държава в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) към държава извън него, е възможно от нас да се изискват специфични допълнителни мерки за опазване на съответните лични данни. Някои държави извън ЕИП са одобрени от Европейската комисия като държави, осигуряващи защита на данните, която на практика е еквивалентна на тази, гарантирана от директивите за защита на личните данни на територията на ЕИП и, съответно, не изискват допълнителни мерки за сигурност при прехвърлянето на лични данни под тяхна юрисдикция. Ние прилагаме уместни мерки за защита на всички лични данни от прехвърляне към страни, които не са одобрени, например одобрения от Европейската комисия модел на договорни клаузи или обвързващи корпоративни правила, разрешени от съответните правни изисквания.

Моля свържете се с нас, като използвате данните, посочени в частта „За контакт” по-долу, в случай, че искате да получите копие от конкретните мерки, които се прилагат за защита на прехвърлянето на личните Ви данни.

Как защитаваме личните Ви данни?

Ще предприемем всички стъпки, които са необходими и обосновани, за да гарантираме сигурността на личните Ви данни в съответствие с този документ относно политиката ни за защита на личните данни.

[Цялата информация, която сте ни предоставили, се съхранява на нашите защитени сървъри. Всички транзакции по плащанията ще бъдат криптирани, използвайки SSL технология.]

В случаите, в които сме Ви предоставили (или Вие сте си избрали) парола, която Ви позволява достъп до определени части на нашите уебсайтове, отговорността за запазването на конфиденциалността на паролата е Ваша. Молбата ни е да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ще направим всичко възможно да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на личните Ви данни, които са прехвърлени към нашите уебсайтове – всяко прехвърляне на такава информация е на Ваш собствен риск. След като получим информацията Ви, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп.

А линковете към други уебсайтове?

От време на време, нашите уебсайтове и страници в социалните мрежи могат да съдържат линкове към и от уебсайтовете на наши партньорски мрежи, съдружници и други трети страни. Ако последвате линк към някой от тези уебсайтове, моля имайте предвид, че те имат собствени политики за защита на личните данни и ние не носим никаква отговорност за тези политики. Моля, информирайте се за тези политики, преди да предоставите каквито и да е лични данни на тези уебсайтове.

 1. Вашите права и начините да се свържете с нас

Маркетинг

Имате правото да поискате от нас да не обработваме личните Ви данни за целите на маркетинга. Обикновено, ние ще Ви информираме или ще поискаме съгласието Ви (преди да получим личните Ви данни), в случай, че възнамеряваме да използваме данните Ви за такива цели или ако възнамеряваме да разкрием данните Ви на трета страна за такива цели. Можете да упражните правото си да предотвратите такава обработка на данните Ви, като попълните определени полета на формулярите, които използваме за събиране на личните Ви данни или като кликнете на „отписване” в края на всеки e-mail, който сме Ви изпратили с цел маркетинг. Също така, можете да упражните това свое право по всяко време [като се свържете с нас на BG DL BMTeam <BGDLBMTeam@carlsberg.bg>]

Промени в личните Ви данни

Ще предприемем всички разумни усилия, за да гарантираме акуратността на личните Ви данни. За да ни помогнете в това, моля уведомявайте ни за всякакви промени в личните Ви данни, които сте ни предоставили, като се свържете с нас използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу.

Вашите права

Ако по време на контактите си с нас сте базирани в ЕИП, при определени условия Вие имате правото да изискате от нас:
 • да Ви предоставим допълнителна информация относно това как използваме и обработваме личните Ви данни;
 • да Ви предоставим копие от личните Ви данни, които съхраняваме;
 • да коригираме неточности в личните Ви данни и да допълним всички непълни Ваши лични данни, които обработваме;
 • да изтрием личните Ви данни, чиято обработка вече не е обоснована, и
 • да ограничите начина, по който обработваме личните Ви данни, докато обсъждаме повдигнат от Вас въпрос.

Освен това, при определени условия, Вие имате правото:

 • да оттеглите съгласието си, в случаите, в които обработката на личните данни е базирана на съгласието Ви;
 • да поискате от нас да прехвърлим личните данни, които сте ни предоставили и които все още съхраняваме, на трета страна по електронен път;
 • да възразите срещу всяка обработка на личните Ви данни, която се базира на „легитимни интереси” или „интереси на обществото”, освен ако нашите основания за подлежащата обработка надделяват над Вашите интереси, права и свободи и
 • да възразите по всяко време срещу използването на директен маркетинг (включително всякакъв тип профилиране за такива цели).

Тези права подлежат на определени ограничения с цел опазване на обществения интерес (напр. предотвратяването или установяването на престъпна дейност) и на нашите интереси (напр. запазване на правна привилегия) и е възможно да не бъдат гарантирани в държавата, в която сте базирани.

В случай, че имате това право, можете да упражните правата си [като се свържете с нас, използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу].

Имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни, в случай, че не сте удовлетворени от начина, по който използваме личните Ви данни или от отговора ни по повод упражняването на тези права.

За контакт

Приветстваме всички въпроси, коментари и заявления във връзка с политиката ни за защита на личните данни. Моля адресирайте ги до BG DL BMTeam <BGDLBMTeam@carlsberg.bg> ].

Можете да се свържете с нас и по следния начин:

Карлсберг България АД, София 1766, България, Бизнес парк София No. 1, сграда 10, ет. 4, тел. +359 2 44 01 360, администрация, офис <Office.Administrator@carlsberg.bg>

 1. Промени в политиката ни

Всички промени, които предприемаме в политиката ни за защита на личните данни, ще бъдат публикувани на тази страница или ще Ви бъдат съобщени чрез e-mail, в случаите, в които това е приложимо. Моля, проверявайте страницата редовно, за да разберете за промени в политиката ни за защита на личните данни.

Този документ относно политиката ни за защита на личните данни е осъвременен за последно през януари 2023 г.

Правни основания за използване на лични данни

Това са главните правни основания, които оправдават използването на личните Ви данни от наша страна:

Съгласие: в случаите, в които Вие сте дали съгласието си да използваме личните Ви данни (бил Ви е предоставен документ за предоставяне на съгласие във връзка с всеки случай на употреба на личните Ви данни [и имате право да оттеглите съгласието си по начина, посочен в този документ ИЛИ [посочете начините за оттегляне на съгласието]]).

Правно задължение: в случаите, в които се налага да използваме личните Ви данни, за да изпълним правните си задължения.

Легитимни интереси: в случаите, в които използваме личните Ви данни, за да удовлетворим легитимен интерес и когато причините за използването им от наша страна надделяват над предубежденията по отношение на правата Ви за защита на личните данни.

Това са главните правни основания, които по принцип използваме, за да оправдаем използването от наша страна на Специални категории от Вашите лични данни и информацията за наказателни постановления:

Правни претенции: в случаите, в които данните Ви са необходими, за да можем да формулираме, защитим, заведем дело или да отправим претенция към Вас, нас или към трета страна.

Изключителен интерес на обществото: обработката на данните е необходима поради изключителен интерес на обществото, на базата на Европейски или местни разпоредби.

Изрично съгласие: предоставили сте ни изключителното си съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели. Имате правото да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас по начина, посочен в частта „За контакт” в горния документ. Ако го направите, съществува възможност да не можем да Ви предоставим наши продукти или услуги, които изискват употребата на такъв тип данни.

Политика за защита на личните данни

Групата Карлсберг разбира, че сигурността на личните Ви данни е изключително важна и поема ангажимент да уважава личното Ви пространство и да се грижи за защитата на личните Ви данни.

Този документ относно политиката за защита на личните данни описва как Карлсберг Груп и Карлсберг България използва личните Ви данни и мерките, които предприема, за да защити информацията Ви и да се грижи за сигурността й.

Политиката за защита на личните данни се отнася до Вас, в случай, че закупувате стоки от нас, ползвате услуги от наша страна, участвате в наши събития или промоции или влизате в отношения с нас по друг начин, включително при използването на който и да е от нашите уебсайтове или при контакт с нас чрез социалните мрежи.

Моля, запознайте се обстойно с документа (както и с политиката ни по отношение на бисквитките (cookies) и условията на ползване, и с всички други документи, посочени в тях, ако използвате някой от уебсайтовете ни). Ако сте наш настоящ клиент, можете да намерите повече информация за това как използваме личните Ви данни в договора Ви с нас. При събирането на личните Ви данни е възможно да Ви предоставим допълнителна информация относно конкретни случаи, при които бихме искали да използваме личните Ви данни, както и възможността да приемете или отхвърлите избрани случаи.

Този документ изяснява практиките ни по отношение на защитата на личните данни и обхваща следните въпроси:

 • Какви лични данни събираме
 • Как използваме личните Ви данни
 • Как използваме бисквитки
 • Използването от Ваша страна на чат-стаи, табла за съобщения или друг вид интерактивни форуми
 • Как защитаваме личните Ви данни
 • Вашите права и начините да се свържете с нас
 • Промени в политиката ни
 1. Какви лични данни събираме
Ние събираме и обработваме всички или част от следните Ви лични данни:
 • Лична информация
 • Данни за Вашите транзакции и история на поръчките Ви
 • Данни за плащанията
 • Информация, която събираме относно Вашето участие в наши промоции и състезания или присъствието Ви на наши събития
 • Информация относно използването от Ваша страна на нашите чат-стаи, табла за съобщения, страници в социалните мрежи или други интерактивни форуми
 • Информация за проучвания
 • Нашата кореспонденция с Вас
 • Данни за кредитното положение и информация срещу измами
 • Технически данни
 • Информация за Вашите посещения на нашите уебсайтове
 

Източници за получаване на лични данни

Голяма част от личните Ви данни, които съхраняваме, са ни предоставени директно от Вас или са събрани посредством Вашите контакти с нас, с нашите уебсайтове или социалните ни мрежи. Възможно е да получим личните Ви данни и от други източници, включително бизнес партньори, подизпълнители на технически, финансови или логистични услуги, рекламни мрежи, доставчици на анализи, доставчици на информация за търсенията, агенции за кредитна информация, бази данни срещу измами и други бази данни на трети страни, включително списъци със санкции, както и бизнес информация и инструменти за провеждане на проучвания.

 1. Как използваме личните Ви данни

Съгласно Европейските закони за защита на личните данни (Европейски директиви за защита на личните данни), ние сме длъжни да формулираме и да Ви информираме относно правното основание или „причина”, поради която желаем да използваме личните Ви данни. За всяка употреба, посочена по-долу, ние отбелязваме целта, поради която използваме личните Ви данни и Ви уведомяваме за нея, както и за причините, на които се основава употребата на личните Ви данни от наша страна. Обяснение на всяка от причините можете да намерите тук.

В зависимост от начина, по който контактувате с Карлсберг, ние ще използваме личните Ви данни за следните цели:
 • С цел осигуряване и управление на продуктите и услугите, които сте заявили
Правни основания: изпълнение на договор, легитимни интереси (за да можем да изпълним задълженията си и да Ви предоставим съответните продукти и услуги или за да Ви уведомим за всякакви промени в продуктите и услугите ни)
 • С цел ефективна комуникация с Вас
Правни основания: легитимни интереси (за да можем да кореспондираме с Вас и да Ви предоставим продукти и услуги), правни претенции
 • С цел контрол на дейностите и записване на кореспонденцията ни с Вас
Правни основания: легитимни интереси (за да гарантираме качеството на нашите продукти и услуги)
 • С цел предоставяне на рекламни материали
Правни основания: съгласие, легитимни интереси (за да Ви държим в течение на новини, свързани с нашите продукти и услуги)
 • С цел по-добро разбиране на нашите клиенти и разработване и адаптиране на нашите продукти и услуги
Правни основания: легитимни интереси (с цел осигуряване на качеството на нашите продукти и услуги, за да подобрим нашите продукти и услуги и за да Ви предоставим съдържанието и услугите в нашите уебсайтове)
 • С цел организиране на нашите промоции и състезания
Правни основания: правни задължения, изпълнение на договор, легитимни интереси (за да можем успешно да реализираме нашите промоции и събития)
 • С цел организиране на нашите събития
Правни основания: легитимни интереси (за да имаме възможност да организираме нашите събития), изрично съгласие (ако се изисква)
 • С цел предотвратяване на измами
Правни основания: правни задължения, легитимни интереси (за да се уверим, че попадате в профила ни на приемлив риск и за да подпомогнем борбата с престъпността и измамите), изключителен интерес на обществото
 • С цел извършване на известни проверки спрямо Вас, например „познавай клиента си” и проверки на кредитното Ви състояние
Правни основания: правно задължение, правни претенции, изключителни интереси на обществото, легитимни интереси (с цел подпомагане на борбата с престъпността и измамите)
 • С цел подобряване и управление на нашите уебсайтове и за да гарантираме, че съдържанието им е уместно
Правни основания: легитимни интереси (за да можем да управляваме нашите уебсайтове и да Ви предоставим съдържанието и услугите, налични на уебсайтовете ни), правно задължение
 • С цел реорганизация и промени в бизнеса ни
Правни основания: легитимни интереси (за да можем да променяме бизнеса си), правно задължение
 • С цел спазване на правни и законови задължения
Правни основания: правни задължения, правни претенции, легитимни интереси (за да съдействаме на правораздавателни и регулаторни органи)   В случай, че имате въпроси относно правните основания, на които се базираме, моля свържете се с нас, като използвате данните, посочени в частта „За контакт” по-долу.

Оповестяване на личните Ви данни

Освен на третите страни, посочени по-горе, може да разкриваме личните Ви данни на всеки член на нашата група, което означава нашите дъщерни компании, нашето дружество-майка и неговите дъщерни фирми, които могат да ги използват във връзка с всяка една от целите, изложени по-горе. Също така, може да предоставим личните Ви данни на трети страни, доставчици на услуги (например маркетинг доставчици, доставчици на IT или административни услуги), които могат да ги обработват от наше име за всяка една от целите, изложени по-горе.

 1. Как използваме “бисквитки”?

Нашите уебсайтове използват бисквитки, за да Ви разпознават сред други потребители. Те ни помагат да Ви осигурим приятно сърфиране в нашите уебсайтове и гарантират, че съдържанието им е подходящо за Вас. За повече информация относно това как използваме бисквитки, моля вижте нашата Политика за бисквитки.

 1. Използването от Ваша страна на чат-стаи, табла за съобщения или друг вид интерактивни форуми

Ние предлагаме чат-стаи, табла за съобщения и бюлетини или интерактивни зони, в които посетителите могат да публикуват коментари или информация за свое удоволствие. В случай, че участвате в чат-стая, табло за съобщения или бюлетини или други интерактивни зони, в които могат да бъдат публикувани лични данни, освен настоящия документ, моля прочетете правилата на чат-стаята, преди да влезете в нея, тъй като те ще се отнасят и до Вас. Както знаете, всичко, което публикувате онлайн е достояние на целия свят. Ние не можем да Ви представляваме и да поемаме отговорност за информация, която доброволно сте публикували.

 1. Как защитаваме личните Ви данни

Къде се съхраняват личните Ви данни?

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърляни към и съхранявани в държава, различна от България или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Също така, те могат да бъдат обработвани от персонал, работещ извън България и ЕИП, който работи за нас или за някой от нашите доставчици. Този персонал може да участва в изпълнението на Вашата поръчка, обработката на данните за плащането Ви или предоставянето на услуги в сферата на обслужването на клиенти, както и други.

За какъв период от време се съхраняват личните Ви данни?

Личните Ви данни, с които разполагаме, няма да бъдат съхранявани за период, по-дълъг от разрешения по закон и ще се съхраняват само за срока, за който е необходимо да Ви предоставяме продукти, услуги и информация по Ваша заявка или за други цели, изложени в частта „Как използваме личните Ви данни” по-горе.

Например, можем да запазим някои детайли за транзакциите, както и кореспонденция до изтичане на срока за предявяване на претенции, произтичащи от транзакцията или за да спазим законовите изисквания по отношение на запазването на такива данни.

Оповестяване на личните Ви данни извън ЕИП

В случаите, в които прехвърляме лични данни от държава в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) към държава извън него, е възможно от нас да се изискват специфични допълнителни мерки за опазване на съответните лични данни. Някои държави извън ЕИП са одобрени от Европейската комисия като държави, осигуряващи защита на данните, която на практика е еквивалентна на тази, гарантирана от директивите за защита на личните данни на територията на ЕИП и, съответно, не изискват допълнителни мерки за сигурност при прехвърлянето на лични данни под тяхна юрисдикция. Ние прилагаме уместни мерки за защита на всички лични данни от прехвърляне към страни, които не са одобрени, например одобрения от Европейската комисия модел на договорни клаузи или обвързващи корпоративни правила, разрешени от съответните правни изисквания.

Моля свържете се с нас, като използвате данните, посочени в частта „За контакт” по-долу, в случай, че искате да получите копие от конкретните мерки, които се прилагат за защита на прехвърлянето на личните Ви данни.

Как защитаваме личните Ви данни?

Ще предприемем всички стъпки, които са необходими и обосновани, за да гарантираме сигурността на личните Ви данни в съответствие с този документ относно политиката ни за защита на личните данни.

[Цялата информация, която сте ни предоставили, се съхранява на нашите защитени сървъри. Всички транзакции по плащанията ще бъдат криптирани, използвайки SSL технология.]

В случаите, в които сме Ви предоставили (или Вие сте си избрали) парола, която Ви позволява достъп до определени части на нашите уебсайтове, отговорността за запазването на конфиденциалността на паролата е Ваша. Молбата ни е да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ще направим всичко възможно да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на личните Ви данни, които са прехвърлени към нашите уебсайтове – всяко прехвърляне на такава информация е на Ваш собствен риск. След като получим информацията Ви, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп.

А линковете към други уебсайтове?

От време на време, нашите уебсайтове и страници в социалните мрежи могат да съдържат линкове към и от уебсайтовете на наши партньорски мрежи, съдружници и други трети страни. Ако последвате линк към някой от тези уебсайтове, моля имайте предвид, че те имат собствени политики за защита на личните данни и ние не носим никаква отговорност за тези политики. Моля, информирайте се за тези политики, преди да предоставите каквито и да е лични данни на тези уебсайтове.

 1. Вашите права и начините да се свържете с нас

Маркетинг

Имате правото да поискате от нас да не обработваме личните Ви данни за целите на маркетинга. Обикновено, ние ще Ви информираме или ще поискаме съгласието Ви (преди да получим личните Ви данни), в случай, че възнамеряваме да използваме данните Ви за такива цели или ако възнамеряваме да разкрием данните Ви на трета страна за такива цели. Можете да упражните правото си да предотвратите такава обработка на данните Ви, като попълните определени полета на формулярите, които използваме за събиране на личните Ви данни или като кликнете на „отписване” в края на всеки e-mail, който сме Ви изпратили с цел маркетинг. Също така, можете да упражните това свое право по всяко време [като се свържете с нас на BG DL BMTeam <BGDLBMTeam@carlsberg.bg>]

Промени в личните Ви данни

Ще предприемем всички разумни усилия, за да гарантираме акуратността на личните Ви данни. За да ни помогнете в това, моля уведомявайте ни за всякакви промени в личните Ви данни, които сте ни предоставили, като се свържете с нас използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу.

Вашите права

Ако по време на контактите си с нас сте базирани в ЕИП, при определени условия Вие имате правото да изискате от нас:
 • да Ви предоставим допълнителна информация относно това как използваме и обработваме личните Ви данни;
 • да Ви предоставим копие от личните Ви данни, които съхраняваме;
 • да коригираме неточности в личните Ви данни и да допълним всички непълни Ваши лични данни, които обработваме;
 • да изтрием личните Ви данни, чиято обработка вече не е обоснована, и
 • да ограничите начина, по който обработваме личните Ви данни, докато обсъждаме повдигнат от Вас въпрос.

Освен това, при определени условия, Вие имате правото:

 • да оттеглите съгласието си, в случаите, в които обработката на личните данни е базирана на съгласието Ви;
 • да поискате от нас да прехвърлим личните данни, които сте ни предоставили и които все още съхраняваме, на трета страна по електронен път;
 • да възразите срещу всяка обработка на личните Ви данни, която се базира на „легитимни интереси” или „интереси на обществото”, освен ако нашите основания за подлежащата обработка надделяват над Вашите интереси, права и свободи и
 • да възразите по всяко време срещу използването на директен маркетинг (включително всякакъв тип профилиране за такива цели).

Тези права подлежат на определени ограничения с цел опазване на обществения интерес (напр. предотвратяването или установяването на престъпна дейност) и на нашите интереси (напр. запазване на правна привилегия) и е възможно да не бъдат гарантирани в държавата, в която сте базирани.

В случай, че имате това право, можете да упражните правата си [като се свържете с нас, използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу].

Имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни, в случай, че не сте удовлетворени от начина, по който използваме личните Ви данни или от отговора ни по повод упражняването на тези права.

За контакт

Приветстваме всички въпроси, коментари и заявления във връзка с политиката ни за защита на личните данни. Моля адресирайте ги до BG DL BMTeam <BGDLBMTeam@carlsberg.bg> ].

Можете да се свържете с нас и по следния начин:

Карлсберг България АД, София 1766, България, Бизнес парк София No. 1, сграда 10, ет. 4, тел. +359 2 44 01 360, администрация, офис <Office.Administrator@carlsberg.bg>

 1. Промени в политиката ни

Всички промени, които предприемаме в политиката ни за защита на личните данни, ще бъдат публикувани на тази страница или ще Ви бъдат съобщени чрез e-mail, в случаите, в които това е приложимо. Моля, проверявайте страницата редовно, за да разберете за промени в политиката ни за защита на личните данни.

Този документ относно политиката ни за защита на личните данни е осъвременен за последно през януари 2023 г.

Правни основания за използване на лични данни

Това са главните правни основания, които оправдават използването на личните Ви данни от наша страна:

Съгласие: в случаите, в които Вие сте дали съгласието си да използваме личните Ви данни (бил Ви е предоставен документ за предоставяне на съгласие във връзка с всеки случай на употреба на личните Ви данни [и имате право да оттеглите съгласието си по начина, посочен в този документ ИЛИ [посочете начините за оттегляне на съгласието]]).

Правно задължение: в случаите, в които се налага да използваме личните Ви данни, за да изпълним правните си задължения.

Легитимни интереси: в случаите, в които използваме личните Ви данни, за да удовлетворим легитимен интерес и когато причините за използването им от наша страна надделяват над предубежденията по отношение на правата Ви за защита на личните данни.

Това са главните правни основания, които по принцип използваме, за да оправдаем използването от наша страна на Специални категории от Вашите лични данни и информацията за наказателни постановления:

Правни претенции: в случаите, в които данните Ви са необходими, за да можем да формулираме, защитим, заведем дело или да отправим претенция към Вас, нас или към трета страна.

Изключителен интерес на обществото: обработката на данните е необходима поради изключителен интерес на обществото, на базата на Европейски или местни разпоредби.

Изрично съгласие: предоставили сте ни изключителното си съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели. Имате правото да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас по начина, посочен в частта „За контакт” в горния документ. Ако го направите, съществува възможност да не можем да Ви предоставим наши продукти или услуги, които изискват употребата на такъв тип данни.

Политика за използване на “бисквитки”

Съгласие

Чрез използването на този уебсайт (somersbypromo.bg) (Уебсайтът) вие се съгласявате да използвате “бисквитките” в съответствие с тази политика за използване на “бисквитки”. При първото си посещение на Уебсайта ще видите изскачащ прозорец, който ще ви уведоми за това. Въпреки че обикновено той няма да се появява при последващи посещения, вие можете да откажете вашето съгласие по всяко време, като спазвате инструкциите по-долу.

Деактивиране на “бисквитките”

Ако не сте съгласни да използвате нашите “бисквитки” в Уебсайта, моля, деактивирайте ги, като спазвате указанията за вашия браузър, посочени [тук]. Моля да имате предвид, че някои от приложенията на Уебсайта и услугите, предоставени на Уебсайта, няма да функционират толкова добре, ако “бисквитките” са деактивирани.

Когато организацията, която е задала “бисквитката”, предоставя автоматизиран деактивиращ инструмент по отношение на своите “бисквитки”, ние описваме под името на тази организация категорията “бисквитки”, която тя е определила заедно с линка към нейния автоматизиран инструмент за деактивиране. При всички останали случаи ние изброяваме имената на самите “бисквитки” и техния източник към датата на тази политика за използване на “бисквитки”, така че ако желаете, да можете лесно да ги идентифицирате и деактивирате чрез инструментите на вашия браузър.

Някои браузъри ви дават възможност да сигнализирате, че не желаете да се проследява активността ви в интернет. Деактивирането на проследяването може да възпрепятства някои приложения на Уебсайта и услугите, предоставяни на Уебсайта.

След първоначалното ви посещение в Уебсайта ние може да променим “”бисквитките”, които използваме. Тази политика за използване на “бисквитки” винаги ще ви дава възможност да разберете кой и с каква цел поставя “бисквитки” и да ви даде средствата да ги деактивирате, така че трябва да я проверявате от време на време.

Какво представляват “бисквитките”?

“Бисквитките” са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. След това “бисквитките” се препращат обратно до началния уеб домейн при следващите ви посещения в този домейн. Повечето уеб страници съдържат елементи от няколко уеб домейна, така че когато посетите Уебсайта, браузърът ви може да получава “бисквитки” от няколко източника.

“Бисквитките” са полезни, защото дават възможност на даден уебсайт да разпознава устройството на потребителя. “Бисквитките” ви дават възможност ефективно да навигирате между страниците, да запомните предпочитанията си и като цяло да подобрите потребителския си опит. Те също така могат да бъдат използвани и за приспособяване на рекламите към предпочитанията ви чрез проследяване на браузването ви през уебсайтовете.

“Бисквитките” за сесии се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, а постоянните “бисквитки” остават на устройството ви и след като браузърът е затворен (например, за да запомните потребителските предпочитания, когато се върнете на уебсайта).

Какви видове “бисквитки” използва Карлсберг?

По-долу описваме категориите “бисквитки” на Карлсберг, които неговите филиали и неговите контрагенти използват.

Задължителни “бисквитки”

Тези “бисквитки” са от съществено значение, за да ви се даде възможност да се движите в Уебсайта и да използвате неговите функции. Без тези “бисквитки” не могат да бъдат предоставени услугите, които сте поискали (такива като навигация между страници, използване на количка за пазаруване или услуги за електронно фактуриране).

В момента Уебсайтът използва следните задължителни “бисквитки”:

Име на бисквитка

Източник

Цел

Продължителност

Допълнителна информация

age

[Карлсберг]

Тази бисквитка се използва за позволяване на достъп до съдържанието на сайта след потвърждение на възраст от 18г. от страна на потребителя. Тя е задължителна за правилното функциониране на сайта

Продължителност

policy_accepted

[Карлсберг]

Цел

Тази бисквитка се използва за позволяване на достъп до съдържанието на сайта след потвърждение на потребителя, че е съгласен с условията за защита на личните данни.

Бисквитки за ефективност

Използваме аналитични “бисквитки”, за да анализираме как нашите посетители използват Уебсайта и да следим ефективността на Уебсайта. Това ни позволява да осигурим преживяване с високо качество, като персонализираме нашето предлагане и бързо идентифицираме и решаваме каквито и да било проблеми, които възникват. Например, може да използваме “бисквитки” за ефективност, за да проследяваме кои страници са най-популярни, кой метод за свързване между страниците е най-ефективен и да определим защо някои страници получават съобщения за грешки. Ние можем също така да използваме тези “бисквитки”, за да подчертаем статии или услуги на сайта, които считаме, че ще представляват интерес за вас, въз основа на вашето използване на Уебсайта. Събраната от тези “бисквитки” информация не се свързва с вашите лични данни от нас или от нашите контрагенти.

В момента Уебсайтът използва следните аналитични “бисквитки” от Google Analytics:

Име на бисквитка

Източник

Цел

Продължителност

Допълнителна информация

-ga, -gat, -git

Google Analytics

Тези “бисквитки” се използват за събиране на информация за това как посетителите използват Уебсайта. Ние използваме информацията, за да съставим отчети и да ни помогне да подобрим Уебсайта. “Бисквитките” събират информация в анонимна форма, включително броя посетители на Уебсайта, откъде посетителите посещават на Уебсайта и посетените от тях страници.

50 месеца

За политиката на Google по отношение на Google Analytics кликнете тук: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Можете да се откажете от проследяването от Google Analytics, като посетите: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Рекламни “бисквитки”

Рекламните “бисквитки” (или насочващите “бисквитки”) събират информация за навиците за браузване, свързани с вашето устройство и се използват, за да направят рекламата по-подходяща за вас и вашите предпочитания. Те се използват и от услугите, предоставени от трети страни на Уебсайта, като бутоните “Like” или “Share”, в допълнение към предоставянето на исканата функционалност. Третите страни предоставят тези услуги във връзка с това, че са установили, че вие (или по-точно вашето устройство) сте посетили определен уебсайт. Тези трети страни поставят рекламни “бисквитки”, както когато посещавате Уебсайта, така и когато използвате техните услуги и излизате от Уебсайта. Техните практики за защита на личните данни са изложени по-долу:

 • Политика за използване на “бисквитки” за видеоплейъра на YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en (Стандартни условия на Google).

Можете да се откажете от рекламните “бисквитки”, определени от тези трети страни, на адрес http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Използване на IP адреси и уеб дневници

Ние можем също така да използваме вашия IP адрес и тип на браузъра, за да помогнем при диагностицирането на проблеми с нашия сървър, да администрираме Уебсайта и да подобрим услугата, която ви предлагаме. IP адресът е цифров код, който идентифицира компютъра ви в интернет. Вашият IP адрес може да се използва и за събиране на широка демографска информация.

Ние можем да извършим IP търсене, за да определим от кой домейн идвате (например google.com), за да прецизираме демографските данни на нашите потребители. Политиката за използване на “бисквитките” не покрива уебсайтове на трети страни.

Моля, имайте предвид, че тази политика за използване на “бисквитки” не се отнася до и ние не носим отговорност за практиките за поверителност на уебсайтове на трети страни, които могат да бъдат свързани с Уебсайта.

Промени в политиката за използване на “бисквитки”

Ние може да актуализираме тази политика за използване на “бисквитки” и ви препоръчваме периодично да преглеждате политиката, за да сте информирани за това как използваме “бисквитки”. Тази политика за използване на “бисквитки” е актуализирана последно на януари 2023г.

Политика за приемлива употреба

Този уебсайт somersbypromo.bg се управлява от Карлсберг България АД. Тази политика за приемлива употреба определя условията между вас и нас, при които можете да получите достъп до нашия Сайт. Тези правила за приемлива употреба се отнасят за всички потребители и посетители на нашия сайт.

Използването на нашия сайт означава, че приемате и се съгласявате да спазвате всички правила на тази политика за приемлива употреба, които допълват нашите условия за използване, политиката за поверителност и политиката за използване на “бисквитки“.

Ние сме регистрирани в България под фирмен номер 127015636 и адресът на нашия офис на регистрация е гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк 1, сгр. 10, ет. 4. От време на време нашите филиали могат да управляват или да имат участие на нашия сайт. Нашите филиали са всички наши дъщерни фирми или холдингови компании и всяка дъщерна фирма на такава холдингова компания.

Забранени употреби

Можете да използвате нашия Сайт само за законни цели. Не може да използвате нашия Сайт:

 • По какъвто и да е начин, който нарушава които и да било приложими местни, национални или международни закони или разпоредби.
 • По какъвто и да е начин, който е незаконен или измамен или има незаконна или измамна цел или ефект.
 • С цел да навредите или да се опитвате да навредите на непълнолетни по какъвто и да е начин.
 • За да изпращате, съзнателно да получавате, качвате, изтегляте, използвате или повторно да използвате материали, които не отговарят на нашите стандарти за съдържание (вижте по-долу).
 • За да изпращате или да осигурявате изпращането на нежелани или неразрешени рекламни или промоционални материали или всяка друга форма на подобно привличане (спам).
 • За да предавате съзнателно всякакви данни или да изпращате или да качвате материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, клавишни сортировки, шпионски софтуер, рекламен софтуер или всякакви други опасни програми или подобен компютърен код, предназначени да повлияят неблагоприятно върху работата на който и да било компютърен софтуер или хардуер.

Освен това се съгласявате:

 • Да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или препродавате която и да било част от нашия Сайт в нарушение на разпоредбите на нашите условия за използване:
 • Да не получавате неразрешен достъп, да не се намесвате, повреждате или нарушавате:
  • която и да било част от нашия Сайт;
  • което и да било оборудване или мрежа, на които се съхранява нашият Сайт;
  • който и да било софтуер, използван за предоставянето на нашия Сайт; или
  • което и да било оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от която и да било трета страна.
 • Да не споделяте никакво съдържание от нашия Сайт с лица, които са на възраст, на която употребата на алкохол е незаконна в страната, в която живеят.

Интерактивни услуги

Периодично можем да предлагаме интерактивни услуги на нашия Сайт, включително, но без ограничение до:

 • Чат-стаи.
 • Информационни табла.
 • Състезания

(Интерактивни услуги).
Когато предлагаме интерактивна услуга, ще ви предоставим ясна информация за вида на предлаганата услуга, дали тя е модерирана и каква форма на модериране се използва (включително дали е човешка или техническа).

Ще направим всичко възможно, за да оценим всички възможни рискове за потребителите от трети страни, когато използват интерактивната услуга, предоставяна на нашия сайт, и ще решаваме за всеки отделен случай дали е уместно да се използва модерирането на съответната услуга (включително каква форма на модериране да се използва) с оглед на тези рискове. Ние обаче не сме задължени да контролираме, наблюдаваме или модерираме всяка интерактивна услуга, която предоставяме на нашия сайт, и изрично отказваме да поемем отговорност за каквато и да било загуба или щета, произтичаща от използването на някоя интерактивна услуга от потребител в нарушение на нашите стандарти за съдържание, независимо дали услугата е модерирана, или не.

Когато предлагаме модерирана интерактивна услуга, обикновено ще ви предоставим средство за връзка с модератора, ако възникне проблем или затруднение.

Стандарти за съдържание

Тези стандарти за съдържание се отнасят за всякакви и всички материали, с които участвате на нашия сайт (Участие) и за всички свързани с тях Интерактивни услуги.

Трябва да спазвате духа и смисъла на следните стандарти. Стандартите се прилагат за всяка част от дадено Участие, както и за него като цяло, и са в допълнение към всички условия или изисквания, предоставени в момента на подаване.

Участията трябва:

 • Да бъдат точни (когато посочват факти);
 • Да бъдат реално подържани (когато изразяват становище);
 • Да съответстват на приложимото законодателство в България и във всяка страна, в която се публикуват.

Участията не трябва:

 • Да съдържат никакви материали, които са клеветнически за някое лице.
 • Да съдържат материали, които са неприлични, обидни, изразяващи омраза или провокативни;
 • Да промотират материали със сексуален характер;
 • Да насърчават насилието;
 • Да насърчават дискриминацията въз основа на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;
 • Да насърчават безотговорното отношение към алкохола или употребата му;
 • Да накърняват авторско право, права върху база данни или търговска марка на друго лице;
 • Да има вероятност да заблудят някого;
 • Да се осъществяват в нарушение на каквото и да било правно задължение, дължимо на трета страна, като договорно задължение или задължение за поверителност;
 • Да насърчават каквато и да било незаконна дейност;
 • Да застрашават, злоупотребяват или нахлуват в неприкосновеността на личния живот на някого или да създават неприятности, неудобства или тревоги;
 • Да има вероятност да тормозят, разстроят, притесняват, тревожат или дразнят което и да било друго лице;
 • Да ги използвате, за да се представяте за което и да било друго лице или да представите погрешно своята самоличност или връзка с което и да е лице;
 • Да създават впечатление, че са създадени от нас, ако това не е така;
 • Да защитават, насърчават или подпомагат всякакви незаконни действия, като (само като пример) нарушаване на авторски права или злоупотреба с компютър.

Спиране и прекратяване

Ние ще определим, абсолютно и единствено по наша преценка, дали е налице нарушение на тази политика за приемлива употреба чрез използването на нашия сайт от ваша страна. Когато възникне нарушение на тази политика, може да предприемем всякакви действия, каквито считаме за подходящи.

Неспазването на тази политика за приемлива употреба представлява съществено нарушение на Условията за ползване, при които имате право да използвате нашия Сайт, и може да доведе до предприемането на всички или някои от следните действия:

 • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото да използвате нашия Сайт;
 • Незабавно, временно или постоянно премахване на всяка публикация или материал, качени от вас на нашия сайт;
 • Отправяне на предупреждение към вас;
 • Предприемане на съдебни производства срещу вас за възстановяване под формата на обезщетение на всички разходи (включително, но не само, разумни административни и съдебни разходи), понесени в резултат на нарушението.
 • По-нататъшни правни действия срещу Вас;
 • Съобщаване на правоприлагащите органи на такава информация, каквато разумно смятаме, че е необходима.

Не поемаме отговорност за действия, предприети в отговор на нарушения на тази политика за приемлива употреба. Ответните мерки, описани в тази политика, не са изчерпателни и можем да предприемем други действия, които разумно считаме за подходящи.

Промени в политиката за приемлива употреба

Можем да преразгледаме тази политика за приемлива употреба по всяко време, като променим тази страница. Очаква се от време на време да проверявате тази страница, за да се запознаете с промените, които правим, тъй като те са правно обвързващи за вас. Освен това някои от разпоредбите, съдържащи се в тази политика за приемлива употреба, могат да бъдат заменени с разпоредби или известия, публикувани на друго място на нашия сайт.

Актуализирано на януари 2023 г.

ЗАТВОРИ